Programma Wake 2022

Kom naar de Bethelkapel van buurt-en-kerkhuis Bethel om een deel van Wake mee te maken. Het adres is: Thomas Schwenckestraat 30 in Den Haag. Je kunt er komen met tram 3 en 12.
Maar liefst 22 voorgangers en groepen verwelkomen en inspireren je graag bij hun deel van de Wake.
Wij stellen ze graag aan je voor en geven een beeld van wat je in dit uur van waken kunt verwachten.
Klik op het plusje voor meer informatie per uur.

Door Derk Stegeman, predikant in Den Haag, directeur van Stek, lid van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken. 

In dit eerste uur van de Wake trapt Derk Stegeman af. Hij vertelt iets over de ontmoetingen met vluchtelingen aan de grenzen van Europa in Bosnië.

Lizebeth Melse bezocht onlangs vluchtelingen in Calais; zij deelt haar ervaringen. Verder is er een korte meditatie over de muren van Europa en klinken gedichten.

 

Door kinderen en jongeren namens stichting SCN (De Syrische Christelijke gemeenschap in Nederland)

Syrische kinderen en jongeren zingen enkele liedjes met een humanitaire betekenis en inhoud. Sommige van deze liedjes zijn in het Arabisch, andere zijn in het Nederlands. 

In dit uur van de Wake een impressie van de Griekenlandreis van de Raad van Kerken in maart 2022 mede aan de hand van foto’s uit Camp Base in Thessaloniki gemaakt door een fotografiegroep van jonge vrouwen die met deze foto’s uitdrukking geven aan hun verlangen naar vrijheid en ontwikkeling.

Daarna een interview met een vluchteling uit Bangladesh, die met zijn gezin buiten het kinderpardon is gevallen, in een gezinslocatie is gevestigd en opkomt voor vergeten kinderen die buiten het kinderpardon vielen.

De stichting INLIA is een kerkelijke organisatie in Groningen die zich inzet voor vluchtelingen.
Helmer heeft als geen ander zicht op hoe het met de menselijke maat staat in de uitvoering van het Nederlandse asielbeleid.
Hij zal in zijn deel van de Wake daar een aantal punten uitlichten.

Door Petra Doorn, Geestelijk verzorger bij het Ministerie voor Defensie

We komen met een groep gemeenteleden uit Oosterbeek en willen met elkaar delen waarom de vluchtelingencrisis ons raakt en wat ons inspireert en beweegt om ons ervoor in te zetten. Voor ons is deelnemen aan de 24-uurswake een manier om zelf betrokken te blijven. Om ons niet terug te trekken in ons mooie dorp aan de rand van de Veluwe, maar ons te verbinden met mensen die minder bevoorrecht zijn. 

In mijn werk als legerpredikant werk ik vanuit de missie: “Mensen helpen mens te blijven”. We proberen om de humaniteit levend te houden in onmenselijke situaties waarin je als militair terecht kunt komen. Die menselijkheid ontbreekt daar waar wij vluchtelingen ver van ons af houden en ze niet meer in de ogen durven kijken. Daarom zou ik met betrekking tot vluchtelingen willen zeggen: Mensen helpen om weer als mens gezien en behandeld te worden. 

Door Vader Basilios KhamisAntiocheens Orthodoxe Kerk 

We gaan een Vesperdienst houden volgens de traditie van de Orthodoxe Kerk. Het is een dienst die begint met psalm 103 die over de schepping van de wereld vertelt en dat de hele wereld van God is en door Hem geschapen. Daarna zingen en lezen we stukken van verschillende psalmen met Byzantijnse muziek. Hierbij gaat het koor van onze kerk meezingen.  

Door Tilak Shreepaili
Julia van Rijn, classispredikant Zuid-Holland Noord
Spoken word artist Bab Gons: Precies goed

In haar dienst laat Julia stilte, liederen, gebeden, ervaringsverhalen van mensen zonder papieren, muziek en ‘spoken word’ elkaar afwisselen.

Door Shi Ying Zeng
Jan Eerbeek, predikant, voormalig (hoofd)gevangenispredikant en oprichter van Exodus, een nazorgprogramma voor ex-gedetineerden
Karel Jungheim, specialist vluchtelingen en migranten bij het binnenlands diaconaat van Kerk in Actie

In deze dienst gaat het over de betekenis van het christelijke geloof voor Shi Ying Zeng uit China. Ze is in 2015 in Nederland gekomen met haar ouders. Hun geloofsverhaal als motief voor hun vlucht is nog niet gehonoreerd in de procedures. Met de Commissie Plaisier is zij nog niet in contact geweest. Shi Ying en haar ouders zijn lid van de Havenkerk in Den Haag. In deze dienst gaat zij als ervaringsdeskundige in het christelijk geloof voor samen met ds. Jan Eerbeek en Karel Jungheim. Muzikale bijdrage door Alexander Artz.

Door Klaas Bruins, diaconaal opbouwwerker bij Stek, locatie buurt-en-kerkhuis Bethel 

Het publieke debat over vluchtelingen bevindt zich bij ons in een gepolariseerd landschap. Rechts tegenover links,  anti tegenover pro moslims, westerse cultuur tegenover andere culturen.
Dit roept spanningen en dreiging op. Het vreedzaam samenleven staat er mee onder druk.
Hoe brengen we de menselijke maat terug in het debat over vluchtelingen? Hoe kunnen we bijdragen aan depolarisatie?

In dit uur van Waken willen we ons laten inspireren door visies op vrede en conflict en handvatten geven voor depolarisende gesprekvoering.

Uitgangspunt is: De menselijke maat is de maat van elk individu, die je hoort en ziet, zijn of haar persoonlijke situatie, verlangens en belangen.  Het tegendeel is anonieme individuen als een groep over één kam van een vooroordeel scheren.

Door Marc Edunyah Tennyson en Daudi Ahmad Juma Kwalo
Jaap van den Akker, Predikant Christus Triumfatorkerk Den Haag 

Tijdens deze viering maken we kennis met Marc en Daudi. Zij wonen al tientallen jaren in Nederland. Ze hebben geen status. Ze zijn ongedocumenteerd. Formeel bestaan ze niet. 

We zullen ze leren kennen als mensen met een gezicht en een verhaal. Mensen die ons iets te bieden hebben. 

Het verhaal van Marc en Daudi leggen we naast het verhaal van Ruth. Een buitenlandse vrouw die in de Bijbel in Israël terecht komt en daar probeert te overleven. Beide verhalen vertonen overeenkomsten en helpen ons verder. 

Rienk Lanooy is voorganger van de Haagse Kloosterkerk.

We doen een Lectio Divina nav Mattheüs 25:30-35. We zullen deze tekst in verschillende vertalingen lezen en overdenken. De aanwezigen kunnen meedoen. We sluiten af met een lied over deze tekst (waarschijnlijk Hemelhoog 708).

Cees was geestelijk verzorger in een penitraire inrichting in Rotterdam en ontmoette daar veel gedetineerde vluchtelingen.

Over zijn bijdrage aan de Wake schrijft hij:

Een kleine variatie op het thema: De mens is mijn maat, mijn makker.

Terwijl met veel woorden mensen op afstand worden gehouden (vreemdeling, buitenlander, allochtoon) is ‘maat’ een woord dat de mens dichtbij brengt.

Met woorden en muziek wil ik over deze maatschap nadenken.

Tijdens deze Tafel van Hoop denken we op creatieve wijze na over de vragen: Wat is voor jou thuiskomen? Kun je een thuis zijn? Wat is voor jou gelijkheid? Heb jij je wel eens niet helemaal geaccepteerd gevoeld? We gaan samen aan tafel. Tussen de hapjes en snackjes luisteren we naar muziek, gaan we in gesprek, worden er inspirerende teksten voorgelezen en is er een moment van meditatie.

Door gebedsgroep Bethel

Iedere maandag avond is er in Bethel een gebedssamenkomst volgens de rite van de geloofsgemeenschap in Taizé (Frankrijk). Voor velen een moment van contemplatie om in de stilte en tijdens het zingen van korte liederen Gods aanwezigheid te ervaren of om tot rust te komen in een wereld vol geweld en onrecht. 

Door Carel van der Meij, predikant Protestantse gemeente Naaldwijk

De profeet Elia is op de vlucht, gedreven door angst en honger. Wie zit op hem te wachten buiten de grenzen van z’n eigen land? Of verdwijnt die vraag uit beeld voor wie God in beeld hebben? Zijn er mensen die gewoon doen wat hun hand vindt om te doen? 

Jacob is betrokken bij de organisatie PitzTop in SoZa, die zich inzet om statushouders te ondersteunen hun plek in de samenleving te vinden.

Zijn kerkboodschap is:

“Als je je gedragen weten door de Menslievendheid Gods, dan inspireert je dat om om vroom & vrolijk betrokken te zijn op de mens(en) die de Heer op je weg brengt”

Een labyrint is een eeuwenoud symbool en bestaat (itt een doolhof) uit een doorlopend pad naar het centrum.

Het labyrint getekend op doek ligt op de vloer, en kan worden gelopen als een bezinning op je eigen betekenis voor vluchtelingen.

Tijdens het lopen klinkt een vredeslied, dat meegezongen kan worden: ‘ If I want peace, I have to be peace, This is a practice, not a hope.’

Door Koos Sluiter, emeritus-predikant van de Protestantse Kerk

Hij gaat putten uit oude verhalen uit Genesis, het eerste boek uit de bijbel:

Abram leeft als herdersvorst maar de koning van Elam onderwerpt als nietsontziende tiran opstandige provincies, waaronder Sodom en Gomorra. Hij rooft het gebied leeg, inclusief Abrams neef Lot. Na een tip van een vluchteling achtervolgt Abram de despoot, verslaat hem met een mini-leger en brengt alles en iedereen veilig terug. De priester-vorst Melchizedek uit Salem zegent hem. Als de vorst van Sodom hem aanbiedt zichzelf te belonen met de buit weigert Abram. Je kijkt in een vorstenspiegel, duizenden jaren ouder dan die van Macchiavelli.

Door: Heleen Joziasse, diaconaal opbouwwerker bij Stek, locatie buurt-en-kerkhuis Shalom

Zing  van harte mee met de liederen waarin zoveel compassie tot uitdrukking komt; de teksten van Huub Oosterhuis met muziek van Antoine Oomen.

De Haagse Dominicus is een plek waar je vanuit de grond van je hart kunt meezingen en waar overwegingen diepgang hebben. Zij bezinnen zich op actuele en fundamentele vragen van mens en samenleving. De bijbel wordt daarbij verstaan als richtinggevende bron van inspiratie, als tijd en plaats overstijgende uitdrukking van ervaringen van mensen.
Vandaag gaat het dus over ‘de menselijke maat. ‘

Door David Renkema, voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Den Haag.

Tijdens de slotviering blikt David terug op deze 24uurs Wake en wil hij in één adem vooruitblikken. De uitdaging is om oog en oor te blijven houden voor de menselijke maat, juist omdat mensen zo makkelijk tussen de raderen van allerhande systemen komen. Hebben we als geloofsgemeenschappen de moed om die rauwe en wrede werkelijkheid onder ogen te zien? Wat betekenen geloof, hoop en liefde voor ons in deze tijd?