Kaart

De Wake voor vluchtelingen is een initiatief van Stek, stichting voor stad en kerk, de Protestantse Kerk Den Haag en de Protestantse Diaconie Den Haag.

Deze organisaties zetten zich al vele jaren in voor vluchtelingen, bijvoorbeeld met projecten als noodopvang en ondersteuning en advies via Den Haag Wereldhuis. Deze betrokkenheid kreeg een nieuwe dimensie door het kerkasiel voor het gezin Tamrazyan en de non-stop kerkdienst die meer dan drie maanden duurde: viering en inspiratie, direct contact met de mensen om wie het gaat,  relevante informatie, publieke en politieke aandacht. Eind 2018 ging het nieuws van dit kerkasiel in het Haagse buurt-en-kerkhuis Bethel de hele wereld over.

De gebeurtenissen in Bethel brachten veel teweeg en velen voelden zich erbij betrokken. Nadat in januari 2019 het politieke akkoord over het Kinderpardon werd gesloten, werd het kerkasiel beëindigd. Ondanks het succes van het kerkasiel wisten we: waken, bewaken, waakzaam zijn voor hoe in Nederland met vluchtelingen omgegaan wordt blijft nodig. Daarom organiseren we jaarlijks een 24-uurs wake op Wereldvluchtelingendag, 21 juni, om aandacht te vragen voor een humaan vluchtelingenbeleid en menswaardige voorzieningen voor en behandeling van vluchtelingen. Daarmee willen we betrokkenheid inspireren en stimuleren, relevante informatie delen en publieke aandacht genereren.