Kerk in Actie

Kerk in Actie, de organisatie voor landelijk en werelddiaconaat van de Protestantse Kerk in Nederland, zette op een rijtje wat mensen van kerken en geloofsgemeenschappen kunnen bijdragen aan initiatieven die in het hele land worden georganiseerd om zich in te zetten voor het lot van vluchtelingen en mensen zonder verblijfsstatus.

Hoe werkt de actie?

Ook u kunt plaatselijk meehelpen. Vraag uw burgemeester om een aantal kwetsbare kinderen uit Griekenland in uw gemeente op te nemen. Bied daarbij ook aan om te overleggen met uw burgemeester hoe u kunt helpen bij de opvang.

  • Het is een vraag aan u om als plaatselijke kerk (eventueel samen met andere kerken bij u in de buurt) in gesprek te gaan met de plaatselijke politiek, bijv. door het sturen van een brief.
  • Het blijkt dat als plaatselijke burgemeesters en politici in beweging komen, dat dan ook in politiek Den Haag deze geluiden zeer serieus genomen worden.
  • Vanuit de landelijke Protestantse Kerk hebben ds. René de Reuver en ing. Jurjen de Groot ook een eigen brief aan het kabinet gestuurd. Deze vindt u hier.
  • Uw lokale actie is dus uiterst belangrijk! Daarom heeft Kerk in Actie in coronatijd de suggestie gedaan op een eigen lokale petitie te starten. Een voorbeeld van een actie is deze.
  • U kunt ook zonder een petitie te starten als plaatselijke kerk een brief sturen aan uw burgemeester. Onze voorbeeldbrief kunt u zelf bewerken. In deze link kunt u een voorbeeldbrief met handtekeningenlijst downloaden om aan uw burgemeester en wethouders aan te bieden.
  • Op een kaartje kunt u zien welke burgerlijke gemeenten positief staan om kinderen op te vangen (dan kunt u uw burgemeester een compliment geven, hulp aanbieden) of waar raadsfracties moties hebben ingediend. Zie dit kaartje. Dat kaartje wordt door VluchtelingenWerk bijgehouden, want ook zij en andere organisaties zijn bezig met dit onderwerp.
  • Nog even voor alle duidelijkheid: U kunt dus niet bij Kerk in Actie op de website tekenen. Er is wel de mogelijkheid om te reageren op berichten op de website, maar dat is geen petitie.

De actie blijft nodig ondanks de kabinetsplannen

Kerk in Actie heeft enkele vragen gekregen over het plan van het kabinet om Griekenland te gaan helpen alleenstaande minderjarigen op te vangen. We hebben onze partners in Griekenland gevraagd om hun mening. Kerk in Actie vindt dit een stap in de goede richting, die zeker op langere termijn mee kan helpen, maar ook overplaatsing blijft nodig om kinderen op korte termijn fatsoenlijk te kunnen helpen. De actie met lokale petities blijft dus nodig. Lees het bericht op de website.