Wake

We hebben gekozen voor een ‘wake’, omdat dat een spirituele bijeenkomst is die in tal van religieuze tradities en ook in seculiere tradities een rol speelt. In zekere zin was ook de non-stopviering bij het kerkasiel in Bethel een drie maanden durende wake. Een wake kan elementen bevatten als stilte, contemplatie, muziek, sereniteit, rust. Zoals het waken bij stervende mensen: een vorm van solidariteit. Je laat mensen niet alleen in hun lijden, je bent bij hen, je houdt bij hen de wacht. Dat is misschien geen spiritueel, maar seculier waken. Je verbindt je op een intieme, tedere manier met mensen in kwetsbare situaties.
Een wake wordt ook wel gehouden op de avond voorafgaand aan andere belangrijke gebeurtenissen, dat kan binnen of buiten een religieuze context zijn. Bekend voorbeeld is het begin van het beroemde kinderboek De brief voor de koning van Tonke Dragt, waarin jongemannen een wake houden ter voorbereiding van een wending in hun leven, aan de vooravond van hun ridderslag.

Met het organiseren van de Wake voor Vluchtelingen in Bethel willen we dus in deze traditie waakzaam blijven op en de wacht houden bij het lot van vluchtelingen, door stilte, muziek, inspiratie en contemplatie met elkaar te delen. Een wake is een intieme vorm van solidariteit en vergaande betrokkenheid.