Dat wonderlijke kerkasiel 

Van 26 oktober 2018 tot en met 30 januari 2019 bood de Protestantse Kerk Den Haag kerkasiel aan het Armeense gezin Tamrazyan, dal negen jaar in Nederland woont en met uitzetting werd bedreigd. Het was een unieke en inspirerende gebeurtenis, die mensen vanuit alle hoeken van het land en vanuit allerlei tradities en achtergronden bij elkaar bracht.

Op het moment dat de doorlopende kerkdienst in Bethel op 30 januari 2019 eindigde, werd deze sinds 26 oktober 2018 dag en nacht gaande gehouden. Dat betekent 2.307 uren kerkdienst, meer dan 12.000 bezoekers, bijna 1.000 voorgangers, 150 vrijwilligers, talloze berichten en steunbetuigingen, duizenden nieuwsitems in nationale en internationale media. Er waren bezoekers en voorgangers uit het hele land en daarbuiten, uit verschillende kerken en tradities. We vonden inspiratie in de stilte van de nacht, het dagende licht van de ochtend en de hectiek van de dag. Er waren mooie ontmoetingen en er werd op bijzondere manieren samengewerkt.

In januari 2020 kwam het boek “Dat wonderlijke kerkasiel” uit. Dit boek laat zien wat het kerkasiel deed met kerk- en voorgangers en doordenkt wat kerk en theologie ervan kunnen leren: over de kerkelijke presentie in de samenleving, over oecumene en theologische grensverlegging, over de rol van liturgie en diaconaat. In woorden en beelden roept het de saamhorigheid en sfeer van toen weer in herinnering: van het kampvuur in de kapel tot de Madonna als blikvanger. Het boek is voor € 10,- te koop bij Stek.