Kinderen eerst

In de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden dreigt een catastrofe. Zonder solidariteit van de EU-lidstaten is het voor Griekenland een onmogelijke opgave om de tienduizenden vluchtelingen in de kampen op de Griekse eilanden in veiligheid te brengen. Duizenden mensen, onder wie veel kwetsbare kinderen, zitten daar opeengepakt zonder warm water, hygiëne en medische zorg. Er is maar één kraan voor 1300 mensen. Vluchtelingen staan urenlang in de rij voor een maaltijd en de tentjes staan tussen het open riool en vuilnis in de modder. Thuisblijven, afstand houden en regelmatig je handen wassen is in deze omstandigheden onmogelijk. Artsen trokken al aan de bel om te waarschuwen voor de gevolgen van een corona-uitbraak.

Daarom roepen 13 humanitaire organisaties, waaronder Kerk in Actie, in een brief aan de staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid, Nederland op om steun te verstrekken bij de evacuatie en maatregelen die medici nodig achten om een humanitaire ramp op de Griekse eilanden af te wenden. Ook pleiten ze ervoor aan te sluiten bij het initiatief van de Europese Commissie om op korte termijn te starten met de relocatie van de meest kwetsbaren, waaronder de alleenstaande kinderen. En hierbij concreet aan te bieden om 500 kinderen over te nemen en veilige opvang te bieden in Nederland.

En daarom stonden deze kinderen centraal tijdens de eerste editie van de Wake voor vluchtelingen, die op 20 en 21 juni 2020 werd gehouden.