Informatie

Tijdens elke Wake voor vluchtelingen staat een bepaald thema centraal.

In 2022 is dat ‘De menselijke maat’: in de uitvoering van rechten, plichten en regels, is de ander als mens blijven zien en hem of haar als zodanig te behandelen, wat het verschil maakt. In een non-stop viering met een afwisseling van voorgangers, verhalen, rituelen, stilte en muziek, eert Stek vluchtelingen als mens. Met veel ruimte voor hun eigen stem en aandacht voor individuele ervaringen. Gelukkig weer live in buurt- en kerkhuis Bethel!

In 2021 benadrukten we het belang van ontmoeting. Als je vluchtelingen ontmoet doet dat iets met je. Er groeit betrokkenheid, solidariteit. Je gaat genuanceerder denken. Je gaat ons land anders zien.
Zo’n ontmoeting doet ook iets met de vluchteling, met zijn of haar gevoel van waardigheid, van zich gehoord en gezien voelen. Ook de vluchteling gaat ons land anders ervaren. Vandaar het thema van 2021: Ontmoeting verandert.

In 2020 vroegen we we speciaal aandacht voor kinderen. Kinderen die al veel mee hebben gemaakt – ze hebben moeten vluchten voor armoede, geweld, onderdrukking – kunnen daarvan herstellen als hun tijdig veiligheid, vertrouwen, zekerheid, perspectief wordt geboden. Investeren in kinderen is investeren in de toekomst van onze wereld. Daarom kwamen en komen we op voor in ons land gewortelde kinderen. En daarom komen we ook op voor de meest kwetsbare kinderen in de vluchtelingenkampen in Griekenland.

Dossiers

De menselijke maat

Mensenrechten geven een concrete invulling aan het begrip ‘de menselijke maat’. De menselijke maat staat of valt bij respect voor de menselijke waardigheid. De menselijke waardigheid zou dan ook een uitgangspunt dienen te zijn in het werk van de uitvoeringsorganisaties. Lees meer >

Kinderen eerst

In de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden dreigt een catastrofe. Zonder solidariteit van de EU-lidstaten is het voor Griekenland een onmogelijke opgave om de tienduizenden vluchtelingen in de kampen op de Griekse eilanden in veiligheid te brengen. Daarom pleitten 13 humanitaire organisaties ervoor om 500 kinderen over te nemen en veilige opvang te bieden in Nederland. Lees meer >

Kinderpardon

Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid maakte in februari bekend dat ruim de helft van de kinderen die een aanvraag deden voor de Afsluitingsregeling van het Kinderpardon een verblijfsvergunning heeft gekregen. Martin Vegter van Defence for Children is bij voor deze kinderen, maar teleurgesteld over het feit dat ruim 500 kinderen geen vergunning hebben gekregen. “Voor hen geldt ook dat zij al vele jaren in Nederland een leven hebben opgebouwd.” Lees meer >

Pardonners

Veertien jaar geleden kregen tienduizend mensen te horen dat ze de rest van hun leven in Nederland mogen blijven. Veel van hen groeiden hier als kind op, studeren of werken nu en draaien volop mee in onze samenleving. Tienduizend mensen vóelen zich Nederlander maar mogen het nog altijd niet zijn. Zij krijgen geen Nederlands paspoort en dat geeft grote problemen met het vinden van werk, studeren en reizen. Ook hebben zij geen stemrecht bij de landelijke verkiezingen. Tienduizend mensen voelen zich al jaren tweederangsburgers.