‘Klem tussen beleid en balie’
Eindrapport Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU)
25 februari 2021

Het ontbreken van de menselijke maat kan gevolgen hebben voor de mensenrechten van burgers. De TCU concludeert dat één op de vijf burgers onvoldoende uit de voeten kan met de bestaande regels. Het rapport van de TCU laat zien hoe belangrijk het is dat in alle stadia van het maken van wet- en regelgeving rekening wordt gehouden met de uitvoerbaarheid en gevolgen ervan voor burgers. En dat die burger ook wordt gehoord. Dat kan bijdragen aan een betere bescherming van mensenrechten: Eindrapport Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties | Tweede Kamer der Staten-Generaal

‘De menselijke maat vanuit het perspectief van de rechten van de mens’
Position paper College voor de Rechten van de Mens
1 mei 2020

Mensenrechten geven een concrete invulling aan het begrip ‘de menselijke maat’. De menselijke maat staat of valt bij respect voor de menselijke waardigheid. De menselijke waardigheid zou dan ook een uitgangspunt dienen te zijn in het werk van de uitvoeringsorganisaties. Dat betekent onder meer een respectvolle behandeling van cliënten en zoals de TCU aanbeveelt de mogelijkheid om maatwerk te leveren. Het betekent ook dat toekomstige wetgeving niet meer zo dichtgetimmerd is dat uitvoeringsorganisaties onvoldoende rekening kunnen houden met situaties waarin de toepassing van een regel tot onwenselijke uitkomsten voor een burger leidt. In een ‘position paper’ dat het College op verzoek van de TCU eerder schreef, gaat het in op de menselijke maat vanuit het perspectief van de rechten van de mens. Het ging onder andere in op de menselijke waardigheid, het recht op informatie en het recht op gelijke behandeling en non-discriminatie: Menselijke maat vanuit mensenrechtelijk perspectief

‘De menselijke maat nader beschouwd’
Artikel op www.socialevraagstukken.nl
14 mei 2021

“Elke organisatie en toezichthouder moet een plan maken hoe de menselijke maat weer voorop moet komen te staan.” Dat was een van de  voorstellen deze week van Mark Rutte om het vertrouwen van de burger in de overheid terug te winnen. De premier baseerde zich daarvoor expliciet op het denkwerk van econoom Marcel Canoy en psycholoog Sandra van Dijk. De twee wetenschappers werken in dit artikel hun idee nader uit: De menselijke maat nader beschouwd – Sociale Vraagstukken

‘Laat de burger leidend zijn’
Artikel op www.socialevraagstukken.nl
28 juni 2021

Elke uitvoeringsorganisatie moet een plan maken om de menselijke maat terug te brengen. Maar hoe doe je dat? Marcel Canoy ging daarover in gesprek met Movisie-voorzitter Janny Bakker. Maar hoe doe je dat dan, zo’n plan maken, wat is die menselijke maat, van wie, en hoe zorg je dan dat dat wordt uitgevoerd? Om het denken daarover verder te brengen, schuiven Canoy en Janny Bakker bij elkaar aan tafel. Bakker is voorzitter van kennisinstituut Movisie, en als voormalig wethouder in Huizen ervaringrijk met het menselijker laten werken van uitvoeringsorganisaties. Ze schreef haar proefschrift over ‘anders kijken’, een zoektocht naar ‘responsiviteit’ in het sociaal domein. Responsiviteit is het vermogen van een professional om in te schatten wat werkelijk voor de ander van betekenis is: ‘Laat de burger leidend zijn’ – Sociale Vraagstukken