Wake voor vluchtelingen

Van harte welkom bij de Wake voor vluchtelingen, de website verbonden met de jaarlijks terugkerende 24-uurswake op Wereldvluchtelingendag in de Haagse Bethelkapel, de plek waar in 2018 het kerkasiel plaats vond. Met deze jaarlijkse wake willen we de betrokkenheid bij vluchtelingen inspireren en stimuleren, relevante informatie delen en publieke aandacht genereren. Het gaat hierbij om minder vooroordelen, minder hardheid, meer kennis, meer begrip, meer medemenselijkheid, een humaan asielbeleid en menswaardige behandeling van vluchtelingen. Op de pagina ‘over ons’ is meer over de motieven te vinden die aan de Wake voor vluchtelingen ten grondslag liggen.

Wake 18/19 juni 2022: de menselijke maat

De menselijke maat ten aanzien van vluchtelingen is soms ver te zoeken, ook binnen de grenzen van Nederland. Daarbij gaat het in het bijzonder om respect voor de waardigheid van vluchtelingen als mens en voor de bescherming en de bevordering van hun mensenrechten. Er is respect voor hun waardigheid als zij vanuit vertrouwen en zonder vooringenomenheid behandeld worden en er aandacht is voor hun persoon en omstandigheden.
Om hun mensenrechten te beschermen en bevorderen is het soms nodig van regels af te wijken of daar ruimhartig mee om te gaan.

In de wake van dit jaar staan we stil bij voorbeelden en tegenbeelden, inspiraties en motivaties voor de menselijke maat; dat kan op allerlei manieren: persoonlijke en andere verhalen, gedichten, gebeden, liederen, overwegingen, stilte en uitwisseling en andere vormen, samengebracht in een liturgisch/dramaturgisch geheel. Kijk hier voor het programma.

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor onze waakberichten: Aanmelden. Het laatste waakbericht kunt u hier downloaden.

Meer activiteiten rond Wereldvluchtelingendag

Ook in andere plaatsen, waar kerken betrokken zijn op vluchtelingen, worden rond Wereldvluchtelingendag   initiatieven georganiseerd of aandacht aan vluchtelingen besteed in de zondagse kerkdienst   (zie hieronder).
Op deze pagina kan ook jullie plaatselijk initiatief vermeld worden.