Wake voor vluchtelingen

Van harte welkom bij de Wake voor vluchtelingen, de website verbonden met de jaarlijks terugkerende 24-uurswake op Wereldvluchtelingendag. Met deze jaarlijkse wake willen we de betrokkenheid bij vluchtelingen inspireren en stimuleren, relevante informatie delen en publieke aandacht genereren. Het gaat hierbij om minder vooroordelen, minder hardheid, meer kennis, meer begrip, meer medemenselijkheid, een humaan asielbeleid en menswaardige behandeling van vluchtelingen. Op de pagina ‘over ons’ is meer over de motieven te vinden die aan de Wake voor vluchtelingen ten grondslag liggen.

Wake 19/20 juni 2021: ontmoeting  verandert

De tweede editie van de Wake voor vluchtelingen heeft opnieuw plaats gevonden in het Haagse buurt-en-kerkhuis Bethel, het decor van het spraakmakende kerkasiel voor het gezin Tamrazyan in 2018/2019.
‘Ontmoeting verandert’ was het thema van deze tweede wake.
Als je vluchtelingen ontmoet doet dat iets met je. Er groeit betrokkenheid, solidariteit. Je gaat genuanceerder denken. Je gaat ons land anders zien.
Zo’n ontmoeting doet ook iets met de vluchteling, met zijn of haar gevoel van waardigheid, van zich gehoord en gezien voelen. Ook de vluchteling gaat ons land anders ervaren.
Ook in veel zondagse kerkdiensten op Wereldvluchtelingendag is stil gestaan bij ‘ontmoetingen’ en veranderingen die deze teweeg hebben gebracht.
Delen van de wake zijn terug te zien op ons YouTube kanaal Wake voor vluchtelingen (je komt er door te klikken op onderstaande afbeelding).

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor onze waakberichten: Aanmelden. Het laatste waakbericht kunt u hier downloaden.

Meer activiteiten rond Wereldvluchtelingendag

Ook in andere plaatsen, waar kerken betrokken zijn op vluchtelingen, werden wakes of andere initiatieven georganiseerd of aandacht aan vluchtelingen besteed in de zondagse kerkdienst.  Van een aantal plaatsen kregen wij informatie (zie hieronder).

Op zondagmiddag is er in de Paaskerk tijdens een kerkelijke viering aandacht voor vluchtelingen, in voorbeden, een gedicht dat er bij aansluit en door het ontsteken van vier kaarsen (vluchtelingen komen uit vier windstreken).

In Delft brengen kerkleden rondom 20 juni bezoeken aan vluchtelingen. Ze nemen daarbij iets lekkers mee,  muffins, een cake, iets anders  of een bloemetje.
Soms zal dit leiden tot een gesprekje aan de deur, maar soms ook een ontmoeting binnen.

De bedoeling is: elkaar beter leren kennen.

Vorig jaar zijn er uit dit initiatief blijvende contacten ontstaan.

Locatie
Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 30
2563 BZ  DEN HAAG
070 3181656
info@wakevoorvluchtelingen.nl

Kijk via de livestream. 
Of kom het live meemaken. Omdat er een beperkt aantal mensen aanwezig kan zijn is reserveren per uur noodzakelijk.
Vind het programma en reserveer een tijdslot.

Reserveer een tijdslot >

De Gereformeerde Kerk te Dinteloord voert de volgende (mini)activiteiten voor:

* Op de donderdag, vrijdag en zaterdag voorafgaande aan zondag 20 juni bezoeken we, de 4 vrijwilligers uit de werkgroep activiteiten de 25 woonadressen van de statushouders in Dinteloord. We overhandigen hen een pakketje met een pakje Hollandse kaneelwafeltjes, een kaars, de regenboogkaart van Kerk in Actie en een tekst.

* In het kerkblad van juni 2021 is uitgebreid aandacht besteed aan de vluchtelingenproblematiek en aan de collecte voor Griekenland. Ook het kyriegebed uit de liturgiesuggesties werd opgenomen in het blad.

* In de dienst van zondag 20 juni wordt het kyriegebed uitgesproken en aan de gastpredikant is gevraagd enkele toepasselijke liederen op te nemen in de orde.

* De tweede collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Griekenland).

Non-stop ontmoetingen tussen verschillende Enschedeërs en statushouders in Enschede.
Gedeeltes zullen via een livestream mee te maken zijn.
Een initiatief van de Protestantse Gemeente Enschede.

Op zondag 20 juni, wereldvluchtelingendag, houden wij van 12.15 uur tot 13.00  uur een wake op het Domplein om de aandacht te vestigen op de situatie in de kampen op Lesbos. De wake is voor het project Opvang voor gestrande Vluchtelingen in Griekenland, de organisatie Borderline Lesbos, één van de vele projecten van Kerk in Actie. Iedereen is welkom bij deze wake, aanmelden is niet nodig. Meer informatie

In de Hervormde Kapel in Wierden  wordt aandacht besteed aan Wereldvluchtelingendag mede aan de hand van materialen die door de Protestantse Kerk / Kerk in Actie zijn aangereikt.

In Zutphen laten ze op die dag in de dienst  het verhaal klinken van een vluchteling uit Iran , die sinds 3 maanden in het AZC Zutphen verblijft en er is de collecte voor Lesbos. Verder klinkt er in het Farsi een lied en bidt de vluchteling het Onze Vader in het Farsi ( met vertaling er naast).